Blir ingen nedjustering av høye hus i Gotaasaleen: – Vi vil heller legge til rette for et enda bedre uteområde

Flertallet i formannskapet ønsket før jul å nedjustere utbyggingsplanene i Gotaasaleen etter flere innsigelser fra både naboer og faglige instanser. Under kveldens kommunestyremøte ble innsigelsene likevel ikke tatt til følge.