Klokka 16 møtes formannskapet i Ullensaker for å bli enige om ny koronaforskrift.

Rådmannen foreslår at kommunen flyttes ned til tiltaksnivå 5C, men at forbudet mot arrangementer fra 5B videreføres. Det lokale munnbindpåbudet på offentlige steder foreslås videreført.

RB-TV: Følg formannskapsmøtet direkte her fra 16.00!

Kan åpne treningssentre

Om formannskapet vedtar innstillingen fra rådmannen, betyr det at treningssentrene i Ullensaker kan åpnes for bosatte i kommunen. Det innebærer også at Jessheimbadet kan åpne og gi et svømmetilbud til kommunens innbyggere.

I tillegg åpnes det for idretts- og fritidsaktivitet for vokse utendørs.

Rådmannen innstiller også på å åpne for ordinær skjenking fram til klokka 22.

Samtidig er rådmannen tydelig på at han mener smittetrykket i Ullensaker tilsier strengere regler enn de nasjonale retningslinjene. Det lokale forbudet mot flere enn ti gjester i private hjem foreslås derfor videreført, men vaksinerte vil ikke inngå i de ti.

Må være forberedt på innstramninger

I uke 20 ble det registrert 41 smittetilfeller i Ullensaker; en økning på fire fra uka før. Smittetrykket for de siste 14 dagene ligger på 193 smittede per 100.000 innbyggere, ifølge kommuneoverlegens siste rapport.

Andelen med ukjent smittevei har gått ned fra 23 prosent til 14 prosent, mens andelen smittet av venner er mer enn doblet.

Kommuneoverlegen skriver i sin ukentlige rapport at kommunen må være forberedt på å måtte stramme inn reglene dersom smittetallene skulle øke betydelig.

– Kommunen må følge situasjonen nøye framover og være forberedt på å stramme ytterligere inn på tiltak igjen dersom situasjonen tilsier det.