Veimerkingen som skapte forvirring og nestenulykker viste seg å være en feil: – Beklagelig

Bilistene reagerte da veimerkingen i rundkjøringen ble endret i juli. Nå har fylkeskommunen gått tilbake til det opprinnelige kjøremønsteret.