–Vi vil framstille ungdomsmiljøet slik det er

Dramaklassen på Jessheim videregående har laget sin helt spesielle versjon av «Gummi-Tarzan".